Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Chữ tình – Hát nói

Chữ tình – Nguyễn Công Trứ

Chữ tình

Mưỡu:
Chữ tình là chữ chi chi,
Dẩu chi chi cũng chi chi với tình.
Sầu ai lấp cả vòm trời,
Biết chăng chẳg biết hỡi người tình chung.

Nói:
Đa tình là nợ,
Đã mắc vào đố gỡ cho ra!
Khéo quấy người một cái tinh ma,
Trói buộc kẻ hào hoa biết mấy!

Đã gọi người nằm thiên cổ dậy,
Lại đưa hồn lúc ngũ canh đi.
Nực cười thay trong lúc phân kỳ,
Trông chẳng nói, xiết bao nhiêu biệt lệ.

Tình huống ấy, dẫu bút thần khôn vẽ,
Càng tài tình càng ngốc, càng si.
Chữ tình là chữ chi chi.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook