Thể cách Thét nhạc
Nhà hát Ca trù Bích Câu
Lễ mở xiêm áo
Nhà hát Ca trù Bích Câu
Tế Tổ
Nhà hát Ca trù Bích Câu
Nhà hát Ca trù Bích Câu
Nhà hát Ca trù Bích Câu
Nhà hát Ca trù Bích Câu
Tế Tổ

TƯ LIỆU – CÁC BẢN CA TRÙ

CHÚNG TÔI CÓ GÌ

divide

LIÊN HỆ TỚI NHÀ HÁT CA TRÙ BÍCH CÂU

divide

Address:: Số 14 Cat Linh street, Dong Da Distric, Ha Noi, Vietnam
Hotline: 090348.9932 – 0936.150.888 | Email: vodecam@gmail.com