Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Bắc Phản – Quách Thị Hồ

Bắc Phản – Quách Thị Hồ

Quách Thị Hồ (sinh ngày 11 tháng 6 năm 1909 – mất ngày 4 tháng 1 năm 2001) là một bậc thầy về ca trù và là danh ca ca trù nổi tiếng. Bà là người đầu tiên đưa tiếng hát ca trù của Việt Nam ra nước ngoài. Năm 1988, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Lời bài Bắc phản do NSND Quách Thị Hồ thể hiện.

Đè mây cưỡi gió thênh thang,

Mấy sông cũng vượt mấy ngàn cũng qua.

Có duyên, có duyên ta mới gặp ta.

Dễ là Từ Thức hay là Tú Uyên.

Bắc Nam một dải đất liền,

Gặp nhau lọ sẵn là duyên hay tình.

Xem thêm

NSND Quách Thị Hồ

Follow on Facebook

Subscribe on Youtube