Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Còn nhiều hưởng thụ – Hát nói

Hát nói Còn nhiều hưởng thụ – Nguyễn Công Trứ

Còn nhiều hưởng thụ

Thi tửu cầm kỳ khách,
Phong vân tuyết nguyệt thiên.
Nợ tang bồng hẹn khách thiếu niên,
Cuộc hành lạc vẫy vùng cho phỉ chí.

Thơ một túi gieo vần Đỗ, Lý,
Rượu lưng bầu rót chén Lưu Linh.
Đàn Bá Nha gảy khúc tính tang tình,
Cờ Đế Thích đi về xe pháo mã.

Lúc vị ngộ Vị Tân, Sằn Dã,
Lấy bút nghiên mà hẹn với non sông.
Xe Thang, Văn nhất đán tao phùng,
Bao nhiêu nợ tang bồng đem giả hết.

Tri mệnh thức thời duy tuấn kiệt,
Hữu duyên hà xứ bất phong lưu.
Ngô tâm hà cụ hà ưu.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook