Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Cô Sen mơ bóng đè – Hát nói

Hát nói Cô Sen mơ bóng đè – Nguyễn Khuyến

 

Cô Sen mơ bóng đè

Bóng người ta nghĩ bóng ta,
Bóng ta, ta nghĩ hoá ra bóng người.
Tỉnh tinh rồi mới nực cười.
Giấc hồ ai khéo vẽ vời cho nên.

Cô đào Sen là người Thi Liễu,
Cớ làm sao õng ẹo với làng nho.
Bóng đâu mà đến đè cô,
Bỗng thấy sự nhỏ to thêm thắc mắc.

Cố hữu diệc vi thân ngoại vật,
Toán lai đô thị mộng trung nhân.
Sực tỉnh ra nào biết chuyện xa gần,
Còn văng vẳng tiếng đàn lăn tiếng trống.

Quân bất kiến Thiên Thai động khẩu ân cần tống,
Dẫu bóng ta, ta bóng có làm sao.
Thực người hay giấc chiêm bao.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook