Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Chén rượu tiêu sầu – Hát nói

Hát nói Chén rượu tiêu sầu – Cao Bá Quát

Chén rượu tiêu sầu

Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy,
Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười.
Thôi công đâu chuốc lấy sự đời,
Tiêu khiển một vài chung lếu láo.

Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Trầm tư bách kế bất như nhàn.
Bóng thiều quang thấp thoáng dưới Nam-san,
Ngoảnh mặt lại cửu hoàn coi cũng nhỏ.

Khoảnh trời đất cổ kim, kim cổ,
Mảnh hình hài không có, có không.
Lọ là thiên tứ vạn chung.

[Cao Bá Quát]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook