Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Danh lợi chẳng đoái – Hát nói

Danh lợi chẳng đoái – Trịnh Đình Thái

Danh lợi chẳng đoái

Công danh phú quý trần trung khách,
Thi tửu cầm kỳ cục ngoại tiên.
Nợ ba sinh gặp gỡ là duyên,
Nay lăng miếu cũng xưa miền thảo dã.

Non gan sớm lánh vòng cương toả,
Xấu máu đừng ham miếng đỉnh chung.
Nước đời đục đục, trong trong,
Âu chửa hẳn ai may ai rủi.

Thôi đã vậy, rượu bầu, thơ túi,
Khúc cầm ca sớm tối để tiêu sầu.
Trần ai, ai chắc ai đâu.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook