Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Hàn Tín – Hát nói

Hát nói Hàn Tín – Cao Bá Quát

Hàn Tín

 

So tam kiệt ai bằng Hàn Tín,
Một tay thu muôn dặm nước non.
Những ngỡ rằng khoán sát thư son,
Thái sơn như lệ, Hoàng hà như đái.

Hợp tảo Ngũ hồ song Phạm Lãi,
Khước giao Tam kiệt độc Trương Lương.
Đau đớn thay điểu tận cung tàng,
Đầm Vân mộng phải mắc mưu con trẻ.

Nếu biết chữ khả hành khả chỉ,
Thà Ngũ hồ một lá cho xong.
Làm chi lúng túng trong vòng.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook