Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Bút huê thảo – Gửi thư

Bút huê thảo – Gửi thư

Bút huê thảo

Bút huê thảo vân tiên một bức,
Gửi đưa người tri thức được hay.
Ngẫm từ khi gặ khách cung mây,
Ước mong cung quế xe duyên Xích Thắng.

Khúc giang lăng vương lòng canh cánh,
Rắp tìm mai Dữu Lĩnh lân la.
Nguyệt năm canh diễu khách Hằng Nga,
Thư một bức nhớ người hoài viễn.

Vườn lãng uyển nhị đào phong kín,
Thư gửi chim còn nể lòng hồng.
Dòng Ngân Giang sứ điệp cách trông,
Thư nhắn cá còn e dạ cá.

Chếch bóng gươm loan lược biếc cài,
Nỗi lòng cơn có bởi vì ai.
Đằng đẵng một năm mười hai tháng,
Thấu tình chăng hỡi khách Chương Đài.

 

Xem thêm

Thể cách gửi thư
Follow on Facebook