Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Chữ nhàn – Hát nói

Hát nói Chữ nhàn – Nguyễn Công Trứ

Chữ nhàn

Thiên địa vạn vật chi nghịch lữ,
Bóng quang âm thấm thoắt vụt qua.
Kiếp phù sinh chừng một giấc Nam kha,
Nào ai chắc đeo tiền cưỡi hạc.

Trước thơ ngây, sau tuổi tác,
Thuở trung gian thiếu tráng có là bao.
Khi tật bệnh, lúc bi sầu,
Hảo tiết hoan ngu đà dễ mấy.

Trăm năm nhân cảnh là nhường ấy,
Một khắc xuân tiêu đáng mấy chăng.
Sẵn non sông kia với gió trăng,
Mượn cảnh trí thung thăng là sở thích.

Kìa những kẻ lao cần hình dịch,
Chốn phong trần mấy lúc khai nhan.
Trời đâu tiếc một chữ nhàn.

[Nguyễn Công Trứ]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook