Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Cái già theo đuổi – Hát nói

Hát nói “Cái già đeo đuổi” của Nguyễn Công Trứ

Cái già đeo đuổi là một trong số hơn 500 bài hát nói của tác giả Nguyễn Công Trứ, ông là người có nhiều bài hát nói nhất cho đến nay và vì vậy ông được mệnh danh là “ông vua Hát nói”.

cái già

 

Lão trục thiếu lai ưng bất phóng,
Nhục tuỳ vinh hậu định tu quân.
Lò âm dương san sẻ bình phân,
Con tạo hóa cầm cân nhiệm nhặt.

Mới đó đỉnh mây còn ngắt ngắt,
Phút đâu mái tuyết đã phau phau.
Cái khoá dàm là giống ở đâu,
Cứ lẽo đẽo cặp kè hiên cái.

Đôi kẻ biết sao không tỉnh lại,
Dẫu thiên hô vạn hoán cũng u ơ.
Xót cho ta biết bao giờ.

[Nguyễn Công Trứ]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook