Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Chơi cho phỉ chí 2 – Hát nói

Hát nói Chơi cho phỉ chí – Nguyễn Quý Tân

 

Chơi cho phỉ chí

Nhân sinh thiên địa gian,
Hốt như lữ hành khách,
Có bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày.
Nợ phong trần trót đã ăn vay,

Phải trang giả mới là tay chí khí.
Đã trót nhắp say mùi thế vị,
Phải tìm phương tỉnh thuốc phồn hoa.
Kiếp phù sinh thấm thoát bỗng nên già,
Thời tuyết nguyệt phong hoa cho phỉ chí.

Hỏi những khách tang bồng hồ thỉ,
Chốn lâm tuyền thành thị mấy tri âm.
Trăm năm luống những cười thầm.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook