Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Anh giả điếc – Hát nói

Anh giả điếc – Nguyễn Khuyến

Anh giả điếc

Trong thiên hạ có anh giả điếc,
Khéo ngơ ngơ ngác ngác, ngỡ là ngây!
Chẳng ai ngờ “sáng tai họ, điếc tai cày”,
Lối điếc ấy sau này em muốn học.

Toạ trung đàm tiếu, nhân như mộc
Dạ lí phan viên, nhĩ tự hầu.

Khi vườn sau, khi ao trước; khi điếu thuốc, khi miếng trầu.
Khi chè chuyên năm bảy chén, khi Kiều lẩy một đôi câu;
Sáng một chốc, lâu lâu rồi lại điếc
Điếc như thế ai không muốn điếc?
Điếc như anh dễ bắt chước ru mà!
Hỏi anh, anh cứ ậm à.

[Nguyễn Khuyến]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù

Follow on Facebook