Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Chơi Hồ Tây – Hát nói

PDM 7252

Thơ Nguyễn Khuyến

Thuyền lan nhè nhẹ

Một con chèo đủng đỉnh dạo Hồ Tây

Sóng rập rờn sắc nước lẫn chiều mây

Bát ngát nhẽ ghẹo người du lãm.

Yên thuỷ mang mang vô hạn cảm
Ngư long tịch tịch giục đồng tâm.

Rượu lưng bầu mong mỏi bạn tri âm

Xuân vắng vẻ biết cùng ai ngâm hoạ.

Gió hây hẩy nức mùi nhan xạ

Nhác trông lên vách phấn đã đề bài.

Thơ ai xin hoạ một vài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.