Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Bến Tầm Dương – Hát nói

Hát nói Bến Tầm Dương – Ngô Thế Vinh

Bến Tầm Dương

Tầm Dương giang đầu dạ tống khách,
Duyên nước bèo gặp gỡ những chơi vơi.
Giữa dòng sông nước chảy trăng soi,
Dắt díu cả sắc tài vào một cuộc.

Giai nhân tâm sự quy cầm trục,
Tài tử phong lưu nhập tửu bôi.
Nghe tiếng đàn bà rát ruột đòi thôi,
Nghĩ mình luống thương vay cho kẻ khác.

Hồng nhan tự cổ đa luân lạc,
Thái bút như kim bán lục trầm.
Người trăm năm ngoảnh lại cõi trăm năm,
Tài với sắc, tính ra là ngộ cả.

Quá ngán nhẽ người nằm thiên tải hạ,
Cùng với lên chung một gánh sầu.
Lệ tình há một Giang châu.

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook