Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Chơi xuân kẻo hết xuân đi – Hát nói

Chơi xuân kẻo hết xuân đi – Hát nói – Nguyễn Công Trứ

Chơi xuân kẻo hết xuân đi - Hát nói - Nguyễn Công Trứ

Ngẫm cho kỹ bất nhân là tạo vật,

Đã sinh người lại hẹn lấy năm

Kể chi thằng lên bẩy, đứa lên năm

Dẫu ba vạn sáu nghìn ngày là mấy chốc.

 

Lại mang lấy lợi danh, vinh nhục,

Cuộc đời kia lắm lúc bi hoan.

E đến khi hoa rữa, trăng tàn,

Xuân một khắc, dễ nghìn vàng đổi chác.

 

Tế suy vật lý tu hành lạc,

Hà dụng phù danh bạn thử thân.

Xong bất nhân mà lại chí nhân,

Hạn lấy tuổi để mà chơi lấy.

 

Cuộc hành lạc bao nhiêu là lãi bấy,

Nếu không chơi, thiệt ấy ai bù.

Nghề chơi cũng lắm công phu.

Bản khác

Nhật trầm tây lĩnh thủy đông lưu,

Hoa khai xuân hề, diệp lạc thâu.

Ngày tháng đi, dòng nước chảy mau,

Lần lữa mãi cũng bạc đầu tráng sĩ.

Thất thập chu nhan năng hữu kỷ,

Lão thành hối bất cập như nhân.

Nợ phong lưu dan díu mấy mươi lần,

Thú thi tửu lại chen chân gánh vác.

Nữa một mai về làng tuổi tác,

Cuộc cầm thi phó thác mặc đương thì.

Chơi xuân kẻo hết xuân đi.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù

Follow on Facebook

Subscribe on Youtube