Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Gánh gạo đưa chồng – Hát nói

Gánh gạo đưa chồng – Nguyễn Công Trứ

Gánh gạo đưa chồng

Mưỡu:
Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non.

Nói:
Lộ diệc vũ trùng trung chi nhất,
Thương cái cò lặn lội bờ sông.
Tiếng nỉ non, gánh gạo đưa chồng,
Ngoài nghìn dặm, một trời một nước.
Trông bóng nhạn, bâng khuâng từng bước,
Nghe tiếng quyên, khắc khoải năm canh.
Nghĩa tép tôm ai nỡ dứt tình,
Ơn thủy thổ phải đền cho trọn,
Trường tên đạn, xin chàng bảo trọng.
Thiếp lui về nuôi cái cùng con.
Cao Bằng cách trở nước non,
Mình trong trắng, quỉ thần a hộ.
Sức bay nhảy xin chàng hãy cố,
Đá Yên Nhiên còn đó chưa mòn.
Đông Hưu rạng chép thẻ son,
Chàng nên danh giá, thiếp còn trẻ trung.
Yêu nhau khăng khít giải hồng.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook