Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Gặp Xuân – Hát nói

Gặp Xuân – Tản Đà

Gặp Xuân

Mưỡu

Gặp xuân ta giữ xuân chơi
Câu thơ chén rượu là nơi đi về
Hết xuân cạn chén xuân về
Nghìn thu nét mực thơ đề vẫn xuân.

Nói

Xuân ơi xuân hỡi
Vắng xuân lâu ta những đợi chờ mong
Trải bao nhiêu ngày tháng hạ thu đông
Ròng rã nỗi nhớ nhung xuân có biết

Khứ tuế xuân quy sầu cửu biệt
Kim niên xuân đáo khánh tương phùng
Gặp ta nay xuân chớ lạ lùng
Tóc có khác nhưng lòng ta chẳng khác

Kể từ thủa gặp xuân bốn chín năm về trước
Vẫn rượu thơ non nước thú làm vui
Đến xuân này ta tuổi đã năm mươi
Tính trăm tuổi đời người ta có nửa

Rồi sau nữa lại bao nhiêu xuân nữa
Mặc trời cho ta chưa hỏi làm chi
Sẵn rượu đào xuân uống với ta đi
Chỗ quên biết kể gì ai chủ khách

Thiên cổ vị văn song Lý Bạch
Nhất niên hà đắc lưỡng đông quân
Dù trăm năm gặp gỡ đủ trăm lần
Thơ với rượu cùng xuân ta cứ thế

Sau trăm tuổi vắng ta trên trần thế
Xuân nhớ ta chưa dễ biết đâu tìm
Cùng nhau ta hãy uống thêm ..

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook