Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Khúc Ả phiền – 36 giọng

Khúc Ả phiền hay còn gọi là 36 giọng

Khúc Ả phiền hay còn gọi là 36 giọng

Khúc Ả phiền gồm nhều giọng hát do những câu ở nhiều thể cách khác nhau nhưng vần với nhau ghép lại mà thành ra một khúc liên châu. Vì khúc hát bắt đầu nói về thuốc phiện nên gọi là ả phiền (A phiến là thuốc phiện). Đặc điểm của khúc hát này là đương hát điệu này, ngả sang điệu khác mà đàn phách vẫn ăn nhau và liên tục.

 

Bài hát Ả phiền

Sa mạc:

Lấy chi làm thú giải phiền,
Cái xe cái lọ bàn đèn cái tiêm.

Bồng mạc:

Đèn pha lê, khay vân mẫu, chén Chích lý pha trà Liên tử tâm.

Xướng tế:

Mặc áo the thâm đứng dựa cột đình,
Xướng rằng:
Củ xoát tế vật,
Tự lập Cử ai.
Hở anh ơi.

Đò đưa:

Chẳng dậm thì thuyền nó chẳng đi,
Dậm ra ván nát, thuyền thì long đanh.

Huê tình:

Anh tiếc công anh lên thách xuống ghềnh,
Lên thách đã vậy, rồi ra xuống ghềnh làm sao.

Trống quân:

Đất thấp ông trời cao, bây giờ đất thấp ông trời cao,
Ngọn đèn sáng tỏ hơn sao trên trời.
Mừng đàn, anh lại mừng dây,
Mừng chim loan phượng đỗ cây ngô đồng.
Mừng người xứ bắc mừng kẻ xứ đông,
Mừng chim loan phượng ngô đồng sánh đôi.

Nói sử:

Dạ thưa bác:
Bác giai có nhà hay đi chơi vắng,
Thưa với bác:
Thày cháu lên tỉnh vắng chưa về,
Mời bác ngồi chơi, tôi mời bác hãy ngồi chơi,
Để tôi bảo trẻ quạt nước bác xơi bác sẽ về.

Hát bài sai lên đồng:

Bác để tôi về,
Thôi thôi bác để tôi về.
Bóng chiều đã xế dặm hòe còn xa.

Kể truyện – Sa mạc:

Một vùng cỏ áy bóng tà,
Gió hiu hiu thổi một và bông lau.
Rút trâm sẵn dắt mái đầu,
Vạch ra cây vịnh bốn câu ba vần.

Thổng thiên thai:

Tần ngần, cỏ cây xen bẵng tần ngần,
Lỗi vào chẳng biết rằng gần hay xa.
Xinh thay hỡi thú yên hà,
Đào nguyên ướm hỏi ai là chủ nhân.

Hát cách hát chèo:

Rất mực hồng quần,
Phong lưu rất mực hồng quần,
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.

Chầu văn:

Ngàn mái ngàn me, trên ngàn bà ngàn mái ngàn me,
Ngàn giang, ngàn trúc, ngàn tre, ngàn vầu.
Dăm ba cô thiếu nữ theo hầu,
Cô xe chỉ thắm, cô xâu hạt vàng.

Hãm:

Thiếp bén duyên chàng,
Từ khi thiếp bén duyên chàng,
Bướm ong xum hợp, phượng hoàng no đôi.
Góc bể bên trời,
Mênh mông góc bể bên trời,
Thành xây khói biếc non phơi bóng tà.

Sa mạc – Tỳ bà:

Vặn đàn mấy tiếng dạo qua,
Tuy chưa trọn khúc tình đà thoảng bay.

Hát Tỳ bà:

Nghe não nuột mấy dây bứt rứt,
Nhường than niềm tấm tức bấy lâu.

Cung bắc:

Ngán thay cho vợ chồng Ngâu,

Cách một nhịp cầu dạ nọ kém tươi.

Dựng Tỳ bà – Cung huỳnh:

Lệ ai chan chứa hơn người,
Giang châu Tư mã đượm mùi áo xanh.

 

Xem thêm

Hát thi ở cửa đình

Hát lót cửa đình

Follow on Facebook

Subscribe on Youtube