Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Hát lót cửa đình

Thể cách Hát lót cửa đình của Ca trù

Hát lót cửa đình

Đây là điệu hát dùng trong lối hát thờ ở cửa đình. Hát lót cửa đình có thể sử dụng nhiều thể thơ và lời thơ khác nhau. Âm nhạc trong thể hát này bao gồm lối đọc cách điệu, ngâm thơ và hát.

Lời ca:

Sinh con trai cho đi học chữ
Nữa một mai chiếm bảng đăng khoa
Cho bõ công bác mẹ sinh ra
Nhớ đến chữ cù lao, tri đức

Trước nữa là làm nên công danh khoa mục
Sau nữa là nối giống thi thư
Chiếm vi quan, đạt vi sư
Có biết đạo thánh nhân thời mấy khá.

Khoa mục triều đình mở rộng thay
Khuyên con cố chí học cho hay
Cơm ngày ba bữa nhờ cha kiếm
Áo mặc bốn mùa có mẹ may

Cờ bạc xa quay thời lánh mặt
Bút nghiên đèn sách chớ rời tay
Một mai chiếm bảng khôi nguyên
Hà! Báo hiếu mẹ cha, trả nghĩa thầy

Vào khoa thi đỗ đầu thiên hạ
Ra thi tài, điểm trúng nhân danh
Bảng treo trên gác rành rành.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Thể cách Tỳ bà hành
Thể cách Gửi thư
Thể cách Bắc phản
Follow on Facebook