Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Hát lót cửa đình

1232

Đây là điệu hát dùng trong lối hát thờ ở cửa đình. Hát lót cửa đình có thể sử dụng nhiều thể thơ và lời thơ khác nhau. Âm nhạc trong thể hát này bao gồm lối đọc cách điệu, ngâm thơ và hát.

Lời ca:

Sinh con trai cho đi học chữ

Nữa một mai chiếm bảng đăng khoa

Cho bõ công bác mẹ sinh ra

Nhớ đến chữ cù lao, tri đức

Trước nữa là làm nên công danh khoa mục

Sau nữa là nối giống thi thư

Chiếm vi quan, đạt vi sư

Có biết đạo thánh nhân thời mấy khá.

Khoa mục triều đình mở rộng thay

Khuyên con cố chí học cho hay

Cơm ngày ba bữa nhờ cha kiếm

Áo mặc bốn mùa có mẹ may

Cờ bạc xa quay thời lánh mặt

Bút nghiên đèn sách chớ rời tay

Một mai chiếm bảng khôi nguyên

Hà! Báo hiếu mẹ cha, trả nghĩa thầy

Vào khoa thi đỗ đầu thiên hạ

Ra thi tài, điểm trúng nhân danh

Bảng treo trên gác rành rành.