Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thể cách Bắc phản

Thể cách Bắc phản của Ca trù

Thể cách Bắc phản

Thể cách Bắc phản là điệu hát thường mở đầu cho một chầu hát trong không gian Hát chơi hoặc ca quán. Lời ca của Bắc phản là những bài thơ làm theo thể thơ lục bát, cứ 6 câu thơ (3 cặp lục bát) là một bài. Bốn câu thơ đầu hát ở giọng Nam, tiết tấu kho – an thai; hai câu thơ cuối hát dựng lên một cung ở giọng Bắc, tiết tấu nhanh rồi chuyển về giọng Nam trở lại tiết tấu khoan thai, kết bài. Mặc dù có chuyển giọng, chuyển tiết tấu, nhưng nhìn chung giai điệu của Bắc phản bình ổn và nhẹ nhàng.

Lời ca:

Mừng thầm chốn ấy chữ này

Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây?

Vì đâu một cánh bèo mây

Làm cho bể ái khi đầy khi vơi

Cầu trời rộng hồ ta thả

Họa may cá nước chim giời nên chăng

 

Xem thêm

Thể Cách 36 Giọng
Thể cách Ngâm vọng
Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Thể cách Tỳ bà hành
Follow on Facebook