Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thể Cách 36 Giọng

Thể cách 36 giọng – hay Ả phiền

Thể cách 36 giọng

Thể cách 36 giọng là một thể cách rất đặc sắc của ca trù, đòi hỏi người hát phải thuộc nằm lòng nhiều loại hình nghệ thuật như ca trù, hát chèo, hát văn, ngâm, vỉa, vịnh. . . . việc đảo câu, ngắt nhịp, chuyển điệu diễn ra liên tục đòi hỏi đào nương phải nhanh, phải tinh tường, tuy nhiên dù là chèo, hay hát văn khi vào thể cách này vẫn mang màu sắc riêng của ca trù.

Mời cả nhà cùng thưởng thức qua tiếng hát của đào nương, NNUT Vân Mai.

Theo maivanlang.com

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù

Thể cách Tỳ bà hành

Follow on Facebook