Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Chí anh hào – Hát nói

Hát nói Chí anh hào – Nguyễn Công Trứ

Chí anh hào

Mưỡu:
Việc đời đã chắc chắn đâu,
Ỡm ờ con tạo một mày trêu ngươi.

Nói:
Hóa nhi đa hí lộng,
Đúc chuốt ra, rồi bắt bẻ lắm âu.
Khéo gán phần những việc đâu đâu,
Biết là mấy phân hươu bàn thác.

Sơ sinh bất hạnh thành đầu dác,
Vạn lý ưng nan tích vũ mao.
Trót đã mang lấy tiếng anh hào,
Lại muốn chuốc nhàn sao cho phải.

Mặc xui khiến dám nghĩ đâu thành bại,
Đem thông minh mà đền lại hóa quân.
Thử xem con tạo xoay vần.

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook