Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Dấu đẹp Hồ Gươm – Hát nói

Hát nói Dấu đẹp Hồ Gươm – Ngô Linh Ngọc

Dấu đẹp Hồ Gươm

Mưỡu:
Trăng vờn ngấn nước long lanh,
Gió vờn bóng liễu đan mành ru tơ.
Trả gươm chuyện cũ bao giờ
Bia Lê còn đó tháp rùa còn đây

Nói:
Đền cổ mái rêu lồng bóng nước,
Nắng đào Thê Húc nhịp cầu son.
Bên đài nghiên tháp bút đứng chon von,
Chép hào khí thăng long ngàn vạn thủa.

Tả vọng đài xưa đường liễu rủ,
Chân Ba Đình cũ sóng trăng in.
Hồn nước non hòa đậm vẽ thiên nhiên,
Hồ Gươm với rùa thiêng còn mãi đó.

Sao năm cánh rọi rừng cờ thắm đỏ,
Gươm ngàn xưa truyền lại cháu con đây,
Liễu hồ dải biếc tầng mây.

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook