Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Có chí thì nên – Hát nói

Có chí thì nên – Nguyễn Công Trứ

 

Có chí thì nên - hát nói - Nguyễn Công Trứ

Cùng đạt có riêng chi mạnh số,
Hành tàng nào hẹn voiw văn chương.
Đường công danh sau trước cũng là thường,
Con tạo hoá phải rằng ghen ghét mãi.

Duyên ngư thuỷ còn dành cơ hội lại,
Quyết tang bồng cho phỉ chí trượng phu.
Trong trần ai, ai kém ai du,
Tài bộ thế, khoa danh, ờ, lại có.

Độc thư thiên bất phụ,
Hữu chí sự cánh thành.
Giang sơn đành có cậy trông mình,
Mà vội mỉa anh hùng chi bấy nhẽ.
Đã sinh ra ở trong phù thế,
Nợ trần ai đành cũng tính xong.

Nhắn lời nói với non sông,
Giang sơn hầu dễ anh hùng mấy ai.
Thanh vân, trông đó mà coi.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù

Follow on Facebook

Subscribe on Youtube