Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Giấc mộng Tràng An – Hát nói

Hát nói Giấc mộng Tràng An – Lê Huy Chuyên

Cảm ơn bác Lê Huy Chuyên – Ninh Bình (Facebook: Thanhhuyen Le, một người yêu quê hương và rất yêu ca trù) đã viết một bài hát nói về non nước Tràng An (giấc mộng tràng an) gửi tới Nhà hát Ca trù Bích câu.

Trong canh diễn tối 20.10.2018, NNƯT Vân Mai và Nhà hát đã thể hện bài hát nói này.

Trân trọng mời tác giả và quý vị cung nghe.

Mưỡu:

Nước non một bức tranh thêu
Thuyền gầy lạc lối nhịp chèo Tràng An.

Nói:

Đáy cổ thành trăng sao lẫn nước,
Am Tiên còn thấp thoáng bóng Vân Dương.
Cảnh Vườn Thiên tóc đọ với vô thường,
Chùa Nhất Trụ gan phơi cùng tuế nguyệt.

Kìa một cõi đất bồi mà non khuyết,
Đầm Vân Long hạc chọn lối về.
Bóng giai nhân lơi yếm bến Sào Khê
Để du khách dùng dằng mê mẩn.

Đeo đuổi thú sao mờ nguyệt tận
Xui tao nhân mặc khách dập dìu.
Thói hồng quần níu khách phong lưu,
Khiến đôi ngả áo khăn ngơ ngác.

Đệ nhất nam thiên tranh thủy mạc,
Thợ trời khéo tạc cảnh Thiên thai.
Bồng Lai chỉ một chốn này.

[Tác giả: Lê Huy Chuyên – Ninh Bình – Facebook: Thanhhuyen Le]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook