Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Đào Hồng đào Tuyết – Quách Thị Hồ

Đào Hồng đào Tuyết – Quách Thị Hồ

Quách Thị Hồ (sinh ngày 11 tháng 6 năm 1909 – mất ngày 4 tháng 1 năm 2001) là một bậc thầy về ca trù và là danh ca ca trù nổi tiếng. Bà là người đầu tiên đưa tiếng hát ca trù của Việt Nam ra nước ngoài. Năm 1988, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Lời bài đào Hồng đào Tuyết, tác giả Dương Khuê do NSND Quách Thị Hồ thể hiện.

 

Mưỡu:

Non xanh xanh, nước xanh xanh
Sớm tình tình sớm, trưa tình tình trưa
Ấy ai tháng đợi năm chờ
Mà người ngày ấy bây giờ là đây

Hát nói:

Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết
Mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi
Mười lăm năm thấm thoát có xa gì
Ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu.
Ngã lãng du thời quân thượng thiếu
Quân kim hứa giá ngã thành ông
Cười cười nói nói thẹn thùng,
Mà bạch phát với hồng nhan chừng ái ngại
Riêng một thú Thanh Sơn đi lại
Khéo ngây ngây dại dại với tình
Đàn ai một tiếng Dương tranh.

Xem thêm

NSND Quách Thị Hồ  | Album Quách Thị Hồ | Follow on Facebook | Subscribe on Youtube