Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thể cách Dựng huỳnh

Thể cách Dựng huỳnh – Nói huỳnh: còn gọi là Dựng dở

Thể cách Dựng huỳnh

Danh hoa với khách hồng nhan,
Quân vương vui ngắm muôn vàn vẻ xinh,
Thổi tan những nỗi bực mình,
Ngả nghiêng phía bắc hiên đình trầm hương,

Cành hoa từ bén hơi dương,
Phù dung nở mặt, liễu dương khoe mày,
Giá đành trong nguyệt trên mây,
Đêm đêm kim ốc, ngày ngày ngọc lâu,

Dưới trăng nguyệt dãi làu làu,
Trúc tơ réo rắt khúc tâu vang lừng.
Non tiên vui thú lạ lùng,
Mượn đào Vương Mẫu chúc mừng muôn năm.

 

Xem thêm

Thể Cách 36 Giọng
Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook