Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Chiều hôm nhớ nhà – Quách Thị Hồ

Chiều hôm nhớ nhà – Quách Thị Hồ

Ngâm thơ Chiều hôm nhớ nhà của Bà Huyện Thanh Quan do NSND Quách Thị Hồ thể hiện.

 

Lời bài Chiều hôm nhớ nhà do NSND Quách Thị Hồ thể hiện.

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn.
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.

Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn trang đài, người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?

Xem thêm

NSND Quách Thị Hồ  | Album Quách Thị Hồ | Follow on Facebook | Subscribe on Youtube