Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thể cách Độc thi Thiên thai

Ca trù thể cách Độc thi Thiên thai – Thổng Thiên thai

Thể cách Độc thi Thiên thai bài Lưu thần Nguyễn Triệu du Thiên thai, là bài thơ thất ngôn bát cú nghiêm thể đầu tiên trong loạt bài thơ thiên thai của tác giả Tào Đường với phần thổng do Chúa Trịnh Sâm sáng tác.

Thụ nhập Thiên Thai thạch lộ tân,
Vân hòa thảo tĩnh quýnh vô trần.
Yên hà bất tỉnh sinh tiền sự,
Thủy mộc không nghi mộng hậu thân.
Vãng vãng kê minh nham hạ nguyệt,
Thời thời khuyển phệ động trung xuân.
Bất tri thử địa qui hà xứ,
Tu tựu Đào Nguyên vấn chủ nhân.
Cỏ cây chẳng chút bụi trần,
Lối vào không biết rằng gần hay xa.
Xinh thay hỡi thú yên hà,
Nguồn Đào ướm hỏi ai là chủ nhân.

Xem thêm

Sự tích Tổ Cô đầu
Follow on Facebook