Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Nhớ giai nhân – Hát nói

Nhớ giai nhân

[Khuyết danh]

 

Tài tử với giai nhân là sẵn nợ,
Giải cầu nan là chữ làm sao.
Trải xưa nay chừng đã biết bao,
Kìa tan hợp, nọ khứ lưu đâu dám chắc.
Giai nhân khứ khứ hành hành sắc,
Tài tử triêu triêu mộ mộ tình.
Uẩy kìa ai, như mây tuôn, như nước chảy, như gió mát, như trăng thanh,
Lơ lửng khéo trêu người chi mãi mãi.
Trời đất có san đi mà sẻ lại,
Hội tương phùng còn lắm lúc về sau.
Yêu nhau xin nhớ lời nhau.