Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Núi cao trăng sáng – Hát nói

Núi cao trăng sáng

[Khuyết danh]

Cao sơn nhất phiến nguyệt,
Đã chơi trăng nên phải biết tình trăng.
Sơn chi thọ, đối nguyệt chi hằng,
Sơn có nguyệt càng thêm cảnh sắc.
Nguyệt quải hàn sơn thi bán bức,
Sơn hàm minh nguyệt tửu thiên tôn.
Trăng chưa già, núi hãy còn non,
Núi chửa khuyết, trăng vẫn tròn với núi.
Rượu một bầu, thơ ngâm một túi
Góp gió trăng làm bạn với non sông.
Núi kia tạc để chữ đồng,
Trăng kia nhớ mặt anh hùng này chăng.
Xinh thay kìa núi nọ trăng.