Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Ngâm vọng – video

Video Ngâm vọng

Ngâm vọng là một bài hát cổ của Ca trù. Tương truyền bài này có từ đời Lê. Có nhiều cách giải thích khác nhau về nguồn gốc nội dung bài ca. Có sách cho rằng đây là câu chuyện kể về vua Lê Thánh Tông khi ông đi du ngoạn ở trên hồ. Trong lúc thưởng ngoạn, vua gặp nàng mỹ nữ và rước về làm cung phi. Nàng ngồi trong kiệu nhưng trên đường đi nàng bỗng dưng biến mất. Lúc hỏi ra, vua Lê mới biết đó là Tiên nữ. Nhớ nàng, vua cho lập một đền thờ.
Có sách lại viết: lời ca của bài Ngâm vọng chính là nói lên những tâm tư, ước vọng của các mỹ nhân trong cung. Những ước mơ ấy là những câu văn vụn vặt, rời rạc được ghép lại nên bài ca không có một nội dung thống nhất. Âm nhạc của bài Ngâm vọng mang tính chất ngân nga, mở đầu giọng thấp sau giọng hát lên cao dần.

 

Xem thêm

Thể cách Ngâm vọng
Follow on Facebook