Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Hát giai – Triệu Tử Long cứu A Đẩu

Hát giai – Triệu Tử Long cứu A Đẩu

Triệu Tử Long nhất thân đô thị đảm,
Trận Tương dương thân hãm trùng vi.
Khả hành khả chiến mã như phi,
Bảo A đẩu thủ trì tam xích.

Xem thêm

Triệu Tử Long cứu ấu chúa
Follow on Facebook