Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Hương sơn phong cảnh – Hát nói

Hương sơn phong cảnh – Chu Mạnh Trinh

Hương sơn phong cảnh

Mưỡu

Đàn thông phách suối vang lừng,
Cá khe lắng kệ, chim rừng nghe kinh

Nói

Bầu trời, cảnh Phật,
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.
Kìa non non, nước nước, mây mây,
Đệ nhất động hỏi là đây có phải?

Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái,
Lửng lơ khe Yến cá nghe kinh.
Thoảng bên tai một tiếng chày kình,
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng.

Này suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng,
Này am Phật Tích, này động Tuyết Quynh.
Nhác trông lên, ai khéo vẽ hình:
Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt.

Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt,
Chập chờn mấy lối uốn thang mây.
Chừng giang sơn còn đợi ai đây,
Hay tạo hoá khéo ra tay xếp đặt?

Lần tràng hạt niệm “Nam vô Phật”,
Cửa từ bi công đức biết là bao.
Càng trông phong cảnh càng yêu!

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook