Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Lễ mở xiêm áo trong ca trù

Lễ mở xiêm áo trong giáo phường ca trù

Lễ mở xiêm áo

Ngày xưa ả đào học hát rất công phu. Cô nào thông minh xuất sắc lắm cũng phải học 3 năm mới cầm được lá phách ra hát. Còn trung bình đều học chuyên cần trong 5 năm mới gọi là biết hát.

Những ả đào trẻ tuổi học tập đã thành thực, khi bắt đầu ra hát phải có trầu cau trình với Quản giáp, quản giáp sai chia cho khắp phường để báo cho biết cô đó đã thành nghề và ra hát. Huynh thứ nhận lễ trình, họp nhau lại sát hạch một buổi rồi mới công nhận.

Được phường công nhận, các cô chọn ngày lành tháng tốt làm lễ Cáo tổ, rồi mời một quan viên có danh vọng ở trong miền, nổi tiếng phong lưu hào phóng, đến cầm chầu cho buổi hát đầu tiên. Hôm ấy mở tiệc linh đình để thiết đãi phường và bà con quen thuộc. Người đến dự tiệc đều có lễ mừng.

Buổi hát đầu tiên ấy, gọi là lễ Mở xiêm áo.

[Theo Việt nam ca trù biên khảo]

 

Xem thêm

Lễ tế Tổ Cô đầu
Follow on Facebook