Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Mấy khi gặp gỡ – Hát nói

Mấy khi gặp gỡ

Mấy khi gặp gỡ

Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu,
Khách giang hồ từng hợp thiểu ly đa.
Nay bắc nam sum hợp một nhà,
Gồm đủ cả thắng cảnh, lương thời, thưởng tâm, lạc sự.

Hào trúc ai ti dư túy hĩ,
Thê phong lãnh nguyệt dạ hà như.
Thú nguyệt hoa là nợ với cầm thư,
Cuộc thi tửu để riêng người phong nhã.

Quân bất kiến: Hoa lạc, hoa khai xuân khứ dã,
Hãy chơi cho lăn lóc đá kẻo hoài.
Kia kìa hải dốc thiên nhai.

[khuyết danh]

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook