Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

May rủi – Hát nói

Hát nói May rủi – Cao Bá Quát

Hát nói May rủi

Một rủi một may là máy tạo,
Dù khôn dù dại cũng bia trần.
Việc đã rồi nghĩ lắm cũng thêm đần,
Liếc gươm trí cắt giặc phiền từ đó.
Nằm khểnh ngâm thơ cho vợ ngủ,
Ngồi rù uống rượu với con chơi.
Mô phạm dăm ba đứa mũi chưa chùi,
Tiêu khiển mấy cô đào mới nỏi.
Ngoài tai ấy tha hồ ai gọi,
Rằng ngựa trâu vâng cũng ngựa trâu.
Nào đâu đã hẳn hơn đâu.

[Cao Bá Quát]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook