Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Nghĩ đời mà chán – Hát nói

Nghĩ đời mà chán – Cao Bá Quát

Nghĩ đời mà chán

Thế sự thăng trầm quân mạc vấn,
Yên ba thâm xứ hữu ngư châu.
Vắt tay nằm nghĩ chuyện đâu đâu,
Đem mộng sự đọ với chân thân thời cũng hệt.

Duy giang thượng chi thanh phong, dữ sơn gian chi minh nguyệt,
Kho trời chung mà vô tận của mình riêng.
Cuộc vuông tròn phó mặc khuôn thiêng,
Kẻ thành thị, kẻ vui miền lâm tẩu.

Gõ nhịp lấy, đọc câu Tương tiến tửu,
Quân bất kiến Hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi.
Làm chi cho mệt một đời

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook