Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Nhân sinh thấm thoắt – Hát nói

Nhân sinh thấm thoắt – Cao Bá Quát

Nhân sinh thấm thoắt

Nhân sinh thiên địa nhất nghịch lữ,
Có bao lăm ba vạn sáu nghìn ngày.
Như chiêm bao, như bóng sổ, như gang tay,
Sực nhớ chữ cổ nhân bỉnh chúc.

Cao sơn lưu thủy thi thiên trục,
Minh nguyệt thanh phong tửu nhất thuyền.
Dang tay người tài tử khách thuyền quyên,
Chén rượu thánh câu thơ thần thích chí.

Thành thị ấy, mà giang hồ ấy,
Đâu chẳng là tuyết nguyệt phong hoa.
Bốn mùa xuân lại thu qua.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù

Follow on Facebook