Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Nhịp ba Cung bắc

Nhịp ba Cung bắc

Thể cách Nhịp ba Cung bắc

Hát Nhịp ba cung bắc trước chậm sau mau, có ba chỗ thay đổi điệu. Thoạt đầu ngâm nga rồi vào phách, giọng hát chen cung nam lẫn cung bắc, sau chuyển sang cung pha nên gọi là nhịp ba cung bắc.

 

Bài hát nhịp ba cung bắc

Dập dìu gió lọt mành hoa,
Cơn buồn sẽ chạnh ngâm nga giải sầu.
Hoàng oanh réo rắt dưới lầu,
Bởi đâu đón rước vội hầu tin oanh.

Thiều quang tiết đượm vẻ thanh,
Mênh mang rộn những đồ tranh vẽ rồng.
Ngậm ngùi nhớ cảnh hằng trông,
Lêng đênh bóng nguyệt chạnh lòng buồn thay.

Nước trong trăng sáng vẽ mày,
Nguồn cơn kể hết chua cay nỗi nhà.
Bấy lâu ta lại gặp ta,
Khác nào như ả hằng nga tương phùng.

Giở nghiêm, nhấp bút ngại ngùng,
Tưởng chừng bên ấy bạn cùng với ai.
Sầu kia thảm nọ khôn nài,
Nhớ ai nên võ, sầu ai nên gầy.

Song huỳnh lạnh lẽo hơi may,
Ve kêu tiếng trúc đêm chày điểm canh.
Chiều thu Bạch Đế tin lành,
Chưng thưở rành rành cầu bắc Ngân giang.

Bờ sông đợi khách Ngưu lang,
Đòi cơn sùi sụt đượm chan mối sầu.
Ngán thay cho vợ chồng ngâu,
Cách một nhịp cầu dạ nọ kém tươi.

Đêm khuya mượn rượu làm vui,
Say mà ai biết rằng say bao giờ.

Lạ thay đấy ở hững hờ,
Lòng còn khăng khít đợi chờ chưa quên.
Bóng trăng thanh dãi tỏ kề hiên,
Hé mành đợi khách cung tiên lọt vào.

Thấy nhau ta hỏi han chào,
Chỉ e lòng khách động đào khứng chăng.

[Khuyết danh]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook