Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Những bài hát cửa đình (đời Lê) – p1

Những bài hát cửa đình (đời Lê) – phần 1

hát cửa đình

I. Nghĩ hộ tám giáp làm giải thưởng cho cô đầu hát – Lê Đức Mao

Xuân nhật tảo khai gia cát hội
Hạ đình thông xướng thái bình âm (1).
Tàng câu (2) mở tiệc năm năm,
Miếu Chu (3) đối việt (4) chăm chăm tất thành.

Hương dâng ngào ngạt mùi thanh,
Loan bay khúc múa, hoa quanh tịch (5) ngồi
Ba hàng vui vẻ ngày vui,
Tung ba tiếng chúc, gió mười dặm xuân.

Nhởn nhơ cõi thọ nền nhân,
Vui lòng hi hạo (6) tụng ân bình hòa (7).
Thơ Thiên bảo (8) dâng ca chúc hỗ (9),
Khánh ngô hoàng vạn thọ vô cương (10).

Xuân kỳ (11) một giải hàng ngang,
Thưởng đào (12) hai chữ phụ khang (13) mừng làng.

Xem thêm:
Những bài hát cửa đình – phần 2

Những bài hát cửa đình – phần 3

Những bài hát cửa đình – phần 4

Giải thích:

(1).   Ngày xuân sớm mở hội tốt lành
Dưới sân cùng nhau hát khúc tháu bình.

(2). Tàng câu: Giấu cái móc. Một trò chơi giấu móc câu thời xưa.

(3). Miếu Chu: Miếu thờ các đấng Tiên vương nhà Chu.

(4). Đối việt: Đối với                           (5). Tịch: Cái chiếu

(6). Hi hạo: Thuận hòa vui vẻ              (7). Bình hòa: Bình yên hòa thuận

(8). Thiên bảo: Trời giúp                     (9). Chúc hỗ: Cầu phúc cho vua

(10). Mừng vua ta sống lâu muôn tuổi không cùng

(11). Xuân kỳ: Lễ cầu đảo mùa xuân   (12). Thưởng đào: Vui hát ả đào

(13). Phụ khang: Do chữ nhân khang vật phụ, nghĩa là người yên ổn, của nhiều.

 

Xem thêm

Hát thi ở cửa đình

Hát lót cửa đình

Follow on Facebook

Subscribe on Youtube

 

LÊ ĐỨC MAO

Năm sinh Nhâm Ngọ 1462 – Kỉ Sửu 1529
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì Triều Lê Sơ (1428-1527)
Danh sĩ đời vua Lê Uy Mục, quê phường Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội), về sau dời sang xã Dương Hối, huyện Yên Lăng, tỉnh Vĩnh Yên (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú).

Năm Giáp tí 1504 ông đỗ hương cống, năm sau đỗ tiến sĩ.

Ông nổi tiếng văn chương, thơ văn ông nặng phần trào lộng, châm biếm.

Với ngôn ngữ sắc bén khiến bọn cầm quyền đương thời oán ghét.

Còn truyền tụng Bài hát chúc làng, 128 vế gồm 9 đoạn, để ả đào hát vào ngày xuân tế thần cầu phúc (quyển Thi văn Việt Nam của Hoàng Xuân Hãn trích 3 đoạn có chú thích và biện minh đại ý, tr. 91-97).

Năm Kỉ sửu 1529, ông mất, thọ 67 tuổi.