Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Phận hồng nhan có mong chi

Hát nói Phận hồng nhan có mong chi – Cao Bá Quát

Phận hồng nhan

Tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh,
Buồn cho ai mà lại tiếc cho ai.
Duyên chông chênh nguyệt mỉa hoa cười,
Ngao ngán nhẽ đào tiên lăn cõi tục.

Đã gác gương loan treo giá ngọc,
Nỡ hoài chim cú đậu cành mai.
Duyên còn dài, xuân hãy còn dài,
Thử đủng đỉnh xem cơ tiền định.

Nhắn ông Nguyệt hãy se dây xích,
Khách giai nhân với khách văn nhân.
Sắc tài ai kẻ cầm cân.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook