Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Say sưa thỏa thích – Hát Nói

Say sưa thỏa thích – Nguyễn Quý Tân

Say sưa thỏa thích

Nhãn khan nhân tận tuý
Hà nhẫn độc vi tinh.
Cứ say sưa mặc kệ thế tình,
Xếp vũ trụ vào trong vành mắt cả.

Đã ngán kẻ đua chen then khoá,
Lại thương người tất tả lợi danh.
Bôn ba chi cho nhọc đến mình,
Phận mà có, ông xanh đâu nỡ tiếc.

Hãy uống rượu, ngâm thơ, xem hoa, ngắm nguyệt,
Hãy chơi cho khắp giang hồ.
Kìa những ai giở duốc bày trò,
Thôi mặc quách không thèm so sánh nghĩ.

Tử mạch túng vinh tranh cập thuỵ,
Chu môn tuy quý bất như bần.
Ngẫm mà xem trời đất xoay vần,
Gương phú quý phù vân thêm chán ngán.

Tôn trung hữu tửu khách thường mãn,
Kìa giàu sang chán vạn trong đời.
Phong lưu riêng của một ai.

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook