Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thanh phong minh nguyệt – Hát nói

Hát nói Thanh phong minh nguyệt – Ngô Thế Vinh

Thanh phong minh nguyệt – Hát nói

Giang tâm thu nguyệt bạch,
Não nùng thay khi gió mát trăng thanh.
Bóng thiềm soi đáy nước long lanh,
Quang cảnh ấy cũng thanh mà cũng lịch.

Vạn khoảnh tịch nhiên thu dạ vĩnh,
Nhất hồ oánh nhĩ, nguyệt minh cô.
Đàn năm cung, thơ một túi, cờ một cuộc, rượu một bầu,
Tiếng ca quản một vài câu khiển hứng.

Chèo mấy mái thuyền lan lững thững,
Bạn mấy người tài tử ngao du.
Non mấy từng đá mọc lô nhô,
Cầu mấy nhịp bắc ngang sông Vị thuỷ.

Hội Xích bích nọ năm Tuất nhỉ,
Thú phong lưu há để một Tô công.
Trăng trong gió mát kho chung.

[Ngô Thế Vinh]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook