Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Thoái quy điền lý – Hát nói

Thoái quy điền lý – Đào Tiềm

thoái quy điền lý

Ký tự dĩ tâm vi hình dịch,
Tam thập niên hồi thủ sự hà như.
Cúc tùng tam kính thị ngô lư,
Cựu thi cú độc ngâm hoàn độc tiếu.

Tân kính sương mao sầu tự chiếu,
Cố hương lô khoái mộng sơ hoàn.
Toán thử nhân lịch kỷ giang san,
Nhi kim giác mê đồ chi vị viễn.

Bệnh hạc thương hồng quân bất kiến,
Quyện phi chi điểu dĩ tri quy.
Tiêu liêu bất quá nhất chi.

Lui trở về vườn

Đã đem tâm làm tôi hình thể,
Ba mươi năm ngoảnh lại việc sao mà?
Bạn cúc tùng ba dãy chính nhà ta,
Câu thơ cũ ngâm nga mình độc tiếu.

Gương mới – tóc sương – sầu tự chiếu,
Làng xưa – gỏi cá – mộng vừa mơ
Kể tấm thân từng trải mấy sông hồ,
Nay tỉnh giấc, mê đồ chưa ngái lắm.

Ngươi chẳng thấy; con hồng đau, con hạc ốm,
Cánh chim bay mỏi rũ, biết quay về.
Tiêu liêu đậu một cành quê!

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook