Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Tô Đông Pha du Xích Bích – Hát giai

Tô Đông Pha du Xích Bích

Tô Đông Pha du Xích Bích

Phong thanh nguyệt bạch,
Tô Đông Pha Xích Bích chi du.
Tích phùng thu, kim hựu phùng thu,
Thiên cổ hào tình nhân vị lão.

Ngô đồng nguyệt thướng hoài trung chiếu,
Dương liễu phong lai diện thượng xuy.
Vấn Nam lâu kim dạ hà kỳ,
Giang thôn chỉ kiến thiên biên nhạn.

Ngọc địch nhất thanh hàn đăng nhất trản,
Hoài giai nhân hề bất năng vương.
Thu phong lan tú cúc phương.
[Vô danh]

(Gió mát trăng trong
Tô Đông Pha đi chơi sông Xích Bích
Ngày xưa gặp mùa thu, nay lại gặp mùa thu
Kẻ hào tình nghìn xưa chưa già.

Trăng cây ngô đồng soi vào trong lòng
Gió cây dương liễu thổi vào trên mặt
Hỏi thú Nam lâu đêm nay hẹn nơi nào?
Chốn Giang thôn chỉ thấy nhạn bay trên trời.

Sáo ngọc một tiếng, đèn lạnh một ngọn
Nhớ người đẹp chẳng lúc nào quên
Gió thu lan tốt cúc thơm)

 

Xem thêm

Hát sử
Follow on Facebook