Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Tỳ bà hành

tỳ bà hành
tỳ bà hành

Tỳ bà hành – Bạch Cư Dị – Dịch Phan Hữu Vịnh

 

Lác đác rừng phong hạt móc sa
Ngàn lau hiu hắt thu mờ
Lạnh lùng giục kẻ tay đao xích
Thành quạnh dồn chân, bóng ác tà.

Bến tầm dương canh khuya đưa khách
Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu
Dừng chèo, người xuống ngựa, khách dừng chèo
Chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ti
Hầu rẽ say những luống ngại khi hầu rẽ
Nước mênh mông đượm vẻ gương trong
Tiếng tỳ ai lắng bên sông
Tuy chưa trọn khúc tinh đàn thoảng bay.

Cầm tiếng sẽ hỏi ai đàn tá
Lặng tiếng đàn nấn ná làm thinh
Bỡ ngỡ mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ
Tay ôm đàn che nửa mặt huê
Vặn đàn vài tiếng dạo qua
Tuy chưa chọn khúc tình đà thoảng bay.

Nghe não nuột mấy dây bứt rứt
Nhường than niềm tấm tức bấy lâu
Khúc sầu trau mày tay gẩy khúc sầu
Dãi bày hết nỗi trước sau, trước sau muôn vàn
Dìu dặt ngón buông bắc khoan khoan dìu dặt
Trước nghê thường sau thoắt lục yêu
Kinh khuyết bấy lâu, xa từ xa khuyết bấy lâu
Tầm Dương đất trích gối sầu hôm mai
Hơn người lệ ai chan chứa hơn người
Giang Châu Tư Mã đượm mùi áo xanh.

Xem thêm

Thể cách Tỳ bà hành

Follow on Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.