Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Vịnh nhân sinh – Hát nói

Hát nói Vịnh nhân sinh – Hát nói – Nguyễn Công Trứ

vịnh nhân sinh - hát nói - Nguyễn Công Trứ
vịnh nhân sinh – hát nói – Nguyễn Công Trứ

 

Ôi, nhân sinh là thế ấy,
Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao.
Ba mươi năm hưởng thụ biết chừng nào,
Vừa tỉnh giấc nồi kê chửa chín.

Vật thái mạc cùng vân biến huyễn,
Thế đồ vô lự nguyệt danh hư.
Cái hình hài đã chắc thực chưa,
Mà lẽo đẽo khóc sầu rứa mãi.

Trời đất hễ có hình là có hoại,
Cậy chi chi mà chắc cái chi chi.
Cuộc làm vui liệu phải kịp thì,
Khi đắc chí lại có khi thất chí.

Trông gương đó hãy suy cho kỹ,
Dẫu xưa nay nào có trừ ai.
Có tài mà cậy chi tài.

[Nguyễn Công Trứ]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù
Follow on Facebook