Chat Facebook Chat Zalo
0933150888

Vịnh sầu tình – Hát nói

Vịnh sầu tình – Nguyễn Công Trứ

Vịnh sầu tình

Mưỡu:

Sầu ai lấp cả vòm trời,
Biết chăng chăng biết hỡi người tình chung.

Nói:

Sầu trường mang mang tắc thiên địa,
Giống ở đâu vô ảnh vô hình.
Cứ tò mò quanh quẩn bên mình,
Khiến ngẩn ngẩn ngơ ngơ đủ chứng.
Hỏi trăng gió, gió trăng hờ hững,
Ngắm cỏ hoa, hoa cỏ ngậm ngùi.
Gươm đoạn sầu, thơ trục muộn đủ rồi,
Còn lẽo đẽo vô trung sinh hữu.
Dục phá sầu thành tu dụng tửu,
Tuý tự tuý đảo sầu tự sầu.
Rượu với sầu như gió mã ngưu,
Trong lai láng biết tránh đâu cho khỏi.

Càng tài tử càng nhiều tình ái,
Cái sầu kia theo hình ấy mà ra.
Mua sầu tại kẻ hào hoa.

[Nguyễn Công Trứ]

 

Xem thêm

Hát nói – Thể cách chính của Ca trù

Follow on Facebook